Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Περιβάλλον

 

        ► στη διαχείριση των προιόντων με υπευθυνότητα

        ► κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών με ορθολογιστικό τρόπο

        ► διεργασίες παραγωγής φιλικές πρός το περιβάλλον

        ► πρόληψη πιθανών κινδύνων ρύπανσης

        ► ανακύκλωση εναπομείναντων υλικών απο διεργασίες παραγωγής, αλλά και βοηθητικών υλών (π.χ λάδια), σε συνεργασία με πιστοποιημένες εταιρείες για το σκοπό αυτόν

        ► καθορισμός μετρήσιμων στόχων και επαναπροσδιορισμός πρακτικών σε περιπτώσεις υστερήσεων.

 

Για την εταιρεία μας,ο σεβασμός για το περιβάλλον είναι ταυτόσημος με την εξέλιξη και την επιχειρηματική επιτυχία,γι΄αυτό και οι ενέργειες που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο φυσικό περιβάλλον,χαρακτηρίζουν κάθε επίπεδο και στάδιο των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων.

 επιστροφή