Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Δήλωση Πολιτικής Ασφαλείας

 

 

Για την Διοίκηση και το προσωπικό μας, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και θεμελιώδης λειτουργία.

Οφείλουμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά συστήματα, πρότυπα και πρακτικές τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και τους χώρους εργασίας,όπου δραστηριοποιούμαστε και κατ΄ελάχιστον εναρμονίζονται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και νόμους,έτσι ώστε:

-Να αναζητούμε,να εντοπίζουμε,να εκτιμούμε και να εκμηδενίζουμε τις πηγές κινδύνου που υπάρχουν ή είναι δυνατόν να υπάρξουν στους χώρους εργασίας για τους εργαζόμενους της εταιρείας μας, τους συνεργάτες της εταιρείας(πελάτες,προμηθευτές,υπεργολάβους) και όσους επηρεάζονται απο τη λειτουργία της καθώς και τις εγκαταστάσεις της

-Να παρέχουμε και να διατηρούμε ασφαλείς εγκαταστάσεις,συστήματα και μεθόδους εργασίας και χωρίς κινδύνους για την υγεία

-Να παρέχουμε πληροφορίες,οδηγίες,εκπαίδευση και επιτήρηση στο σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία μας,με σκοπό την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων

-Να διευρύνουμε την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων και να προσαρμόζουμε τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και την επιδιώξη της βελτίωσης των υφιστάμενων καταστάσεων.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/02/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 επιστροφή