Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Εφαρμογή Ασφάλειας

 

 

Η εφαρμογή των αποτελεσματικών συστημάτων,προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζουμε,για τη δημιουργία ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας,περιλαμβάνει:

-Διορισμό μόνιμου Τεχνικού Ασφαλείας,απο το μόνιμο προσωπικό της,για την οργάνωση,συντονισμό και έλεγχο των θεμάτων ασφαλείας

-Εκπόνηση Εγχειριδίου για την Ασφάλεια και υγεία στην εργασία,το οποίο διανέμεται σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας

-Συνεχείς 15νθήμερες και μηνιαίες ομιλίες απο τον Τεχνικό Ασφαλείας,στους εργαζόμενους στο εργοστάσιο και στα εργοτάξια 

-Εκπόνηση γραπτής μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

-Ομαδική ασφάλιση σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για όλο το προσωπικό της εταιρείας,πέρα απο την υποχρεωτική ασφάλιση που ορίζει ο νόμος

-Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε θέματα ασφαλείας και πρώτων βοηθειών

Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο είναι αδιαπραγμάτευτη αξία για την Θεσσαλονίκη Κατασκευές.Γιαυτόν τον λόγο η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων και η παροχή εργασιακών χώρων που σέβονται την υγεία,την ακεραιότητα και την προσωπικότητα των εργαζομένων,αποτελούν πρωταρχικές λειτουργίες για την  εταιρεία μας.   επιστροφή