Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Επισκευές - Συντηρήσεις Βιομηχανικού Εξοπλισμού & Πλοίων

 

Κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, το 1978 ήταν οι επισκευές βιομηχανικού εξοπλισμού μονάδων παραγωγής, καθώς και οι επισκευές πλοίων που εξυπηρετούνταν απο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο και στις ημέρες μας, μετά την πάροδο τεσσάρων δεκαετιών, εξακολουθεί να υφίσταται ως κύρια δραστηριότητα της εταιρείας μας. Οι μονάδες παραγωγής που συνεργάζονται μαζί μας  για έργα επισκευών - συντηρήσεων είναι σχεδόν οι ίδιες με αυτές των νέων έργων και εγκαταστάσεων εξοπλισμού, δηλαδή διυλιστήρια,τσιμεντοβιομηχανίες,βιομηχανίες χημικών-τροφίμων, χαλυβουργία κτλ. Η Θεσσαλονίκη Κατασκευές , συμβάλλεται με τους συνεργάτες - βιομηχανίες είτε ώς εργολάβος των προγραμματικών συντηρήσεων μιας μονάδας, είτε ώς εργολάβος επιμέρους εργασιών συντήρησης και έκτακτων-απρόβλεπτων επισκευών. Η εταιρεία μας, διαθέτει την εμπειρία, ευελιξία, το απαραίτητο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό και τον αναγκαίο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες τέτοιων έργων, τα οποία απαιτούν ικανότητα, συνέπεια και προσήλωση στην ποιοτική παράδοση του έργου μέσα σε στενά ασφαλώς χρονικά πλαίσια που υφίστανται κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ή έκτακτων  σταματημάτων της παραγωγής των βιομηχανιών

Ενδεικτικά έργα επισκευών - συντηρήσεων εξοπλισμού & πλοίων

δείτε περισσότερα...


επιστροφή