Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Εργασιακές ειδικότητες απασχολουμένων

 

Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολ.Μηχανικοί

Τεχνολόγοι Μηχανικοί

Χημικοί Μηχανικοί

Οικονομολόγοι

Λογιστές

Υπάλληλοι Γραφείου

Σχεδιαστές

 

Μηχανολόγοι Εργοδηγοί

Μονταδόροι - Εφαρμοστές

Σωληνουργοί Τεχνίτες

Ηλεκτροσυγκολλητές

Βοηθοί Τεχνιτών και Ηλεκτροσυγκολλητών

Μηχανικοί - Συντηρητές

Οδηγοί - Χειριστές Ανυψωτικών και Γερανών

Αποθηκάριοιεπιστροφή