Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Εξοπλισμός

 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα έργων και κατασκευών, που απευθύνονται κυρίως για βιομηχανικά συγκροτήματα, διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων κ.α. Έτσι ο εξοπλισμός που διαθέτει η Θεσσαλονίκη Κατασκευές, για να ανταποκρίνεται με αμεσότητα και συνέπεια στις ανάγκες των προαναφερόμενων έργων και κατασκευών διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Εξοπλισμός Εργοστασίου

δείτε περισσότερα...

Εξοπλισμός εργοταξίου

δείτε περισσότερα...


επιστροφή