Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Εξοπλισμός Εργοστασίου

 

Η εταιρεία μας,καταρτίζει ετησίως ενα γενικό πλάνο για την συντήρηση αλλά και την σταδιακή απόσυρση και αντικατάσταση των μηχανημάτων-εργαλείων, τα οποία ανήκουν στον παραγωγικό εξοπλισμό του εργοστασίου της. Το πλάνο αυτό το οποίο εντάσσεται στο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 της εταιρείας, εφαρμόζεται πιστά και περιλαμβάνει καθημερινές,εβδομαδιαίες,μηνιαίες,τριμηνιαίες και ετήσιες ενέργειες απο το συνεργείο συντήρησης της εταιρείας και εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Παράλληλα, η τεχνική διεύθυνση σε συνεργασία με την διοίκηση και την οικονομική διεύθυνση μεριμνούν για την διαρκή ανανέωση του μηχανολογικού παραγωγικού εξοπλισμού της εταιρείας με γνώμονα:

  1. Την ασφάλεια των εργαζομένων
  2. Την παραγωγή ασφαλών και λειτουργικών προιόντων
  3. Την βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας
  4. Την εξυπηρέτηση των σύνθετων και ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της εταιρείας.

Αναλυτικότερα ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου αποτελείται,απο:

 επιστροφή