Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ενδεικτικά Έργα Διυλιστηριακών Μονάδων- Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών - Biodiesel

 

Η Θεσσαλονίκη Κατασκευές, συνεργάζεται στον τομέα των διυλιστηριακών έργων, με όλα τα διυλιστήρια της Ελλάδας, είτε ώς απευθείας εργολάβος,είτε ώς υπεργολάβος, είτε ώς μέλος κοινοπραξίας. Επίσης διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, όπως η CORAL, ΕΛΙΝ, ΕΚΟ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, JET OIL, AVIN, KAOIL κ.α. Όσον αφορά την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής biodiesel η εταιρεία μας, συνεργάστηκε και συνεργάζεται με την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, ΕΛΒΙ ΑΕ,ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ, και προσφάτως με δύο εταιρείες στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την πλήρη προκατασκευή και ανέγερση του εξοπλισμού των εργοστασίων αυτών. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας:

 

♦  Παραδόσεις λευκών προιόντων στις εγκαταστάσεις εμπορίας. Έτος:1993, Ελληνικά Πετρέλαια 

♦  Κατασκευή αγκυροβολίου νησίδας Εκο , εκφόρτωσης πετρελαίου στον Θερμαικό κόλπο.  Έτος :1994, Ελληνικά Πετρέλαια

♦  Αντικατάσταση πύργου Τ-405 και κατασκευή θεμελίωσης.  Έτος :1996, Ελληνικά Πετρέλαια     

♦  Αλλαγή χρήσης αποθειωτών.  Έτος :1996, Ελληνικά Πετρέλαια 

♦  Τοποθέτηση πύργου Τ-402 και σωληνωσεών του.  Έτος :1996, Ελληνικά Πετρέλαια

     ♦ Κατασκευή και εγκατάσταση 46 δοχείων διεργασιών παραγωγής, προκατασκευή και ανέγερση δύο δεξαμενών αποθήκευσης biodiesel 1500m3, τοποθέτηση εξοπλισμού παραγωγής και εγκατάσταση πύργου ανάκτησης μεθανόλης.  Έτος :2004, Ελβι αβεε

♦ Αντικατάσταση γραμμών καταιονισμού δεξαμενών offsites. Έτος :2005, Motor Oil

♦ Κατασκευή και εγκατάσταση 55 δοχείων διεργασιών παραγωγής και δεξαμενών αποθήκευσης, καθώς και πύργου ανάκτησης μεθανόλης.  Έτος :2006, Ελίν Βιοκαύσιμα

♦ Κατασκευή και ανέγερση 19 ατμοσφαιρικών δεξαμενών αποθήκευσης A' υλών και προιόντων χωρητικότητας 100m3 εώς 5000m3, μονάδας παραγωγής biodiesel.  Έτος :2006, Ελίν Βιοκαύσιμα

♦ Προκατασκευή και ανέγερση inox & carbon steel δικτύων σωληνώσεων παραγωγικής διαδικασίας,ατμού,νερού,αέρα,πυρόσβεσης. Τοποθέτηση αντλιών,αναδευτήρων,εξοπλισμού,οργάνων και εναλλακτών.Κατασκευή και εγκατάσταση συλλεκτών για το εργοστάσιο biodiesel. Έτος :2006, Ελίν Βιοκαύσιμα

♦ Προκατασκευή και ανέγερση δεκαπέντε ατμοσφαιρικών κατακόρυφων δεξαμενών αποθήκευσης Α' υλών και προιόντων, εργοστασίου παραγωγής biodiesel, χωρητικότητας απο 500m3 εώς 2000m3.  Έτος :2007, Φυτοενέργεια αε

♦ Bottom loading και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης Ασπροπύργου.  Έτος :2008, Ελίν Όιλ

♦ Κατασκευή και αντικατάσταση κελύφους εναλλάκτη Ε-403.  Έτος :2009, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Εγκατάσταση νέας γραμμής αναρρόφησης P-891 20''.  Έτος :2009, Motor Oil

♦ Κατασκευή και αντικατάσταση τμήματος πύργου Τ-408, με ελάσματα cladded.  Έτος :2009, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Προκατασκευή και ανέγερση δύο δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων και κατασκευή μονάδας υγρών αποβλήτων.  Έτος :2010, Ελίν Όιλ - Πόρτο Λάγος

♦ Μελέτη, προκατασκευή και ανέγερση άτμοσφαιρικής δεξαμενής heating oil, χωρητικότητας 4500m3.  Έτος :2010, Avin Oil

♦ Προκατασκευή και ανέγερση σωληνογραμμών around equipment μονάδων 74,78,80,81,82,85 για το Elefsis Refinery Uprgading Project.  Έτος :2010 - 2011, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Κατασκευή και τοποθέτηση νέου δοχείου D-118.  Έτος :2011, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Αναβάθμιση των δικτύων Pilot gas, H2 unit (furnace) και αζώτου Ν2 του Διυλιστηρίου. Έτος :2011, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Κατασκευή και εγκατάσταση νέου διανεμητή ατμού στον Τ-101.  Έτος :2012, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Προκατασκευή με cladded 316 και μεταφορά τμήματος του κελύφους του πύργου Τ-101 και των εσωτερικών τμημάτων  (Ø5400mm X 7700mm).  Έτος :2012,  Ελληνικά Πετρέλαια

  Προκατασκευή  και ανέγερση νέας μονάδας esterification, νέας μονάδας distillation και νέας μονάδας drying,Έτος:2013  ,Εργοστάσιο παραγωγής biodiesel

  Αντικατάσταση δεξαμενής ΤΚ-21, Έτος 2013, Ελληνικά Πετρέλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή