Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ενδεικτικά έργα επισκευών - συντηρήσεων εξοπλισμού & πλοίων

 

Παρακάτω, παραθέτουμε ενδεικτικά έργα επισκευών - συντηρήσεων τα οποία έχουμε εκτελέσει:

 

♦ Επισκευή φρυδιού στο αριστερό όκιο εξωτερικής πλευράς πλοίου. Έτος :1995, Prodromos Lines

♦ Αντικατάσταση πτερυγιοφόρων αυλών εναλλάκτη αέρος γεννήτριας Νο 1. Έτος  : 1996, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Αντικατάσταση σωληνώσεων double bottom. Έτος  :1997, Empros Shipping

♦ Εργασίες συγκολλήσεων στο tank top. Έτος :1998, Empros Shipping

♦ Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων καταιωνισμού δεξαμενών εγκαταστάσεων. Έτος  :1998, Πετρογκάζ

♦ Επισκευή λέβητα - αντικατάσταση refractory lining και τζινετιών. Έτος  :1999, Κάρτονπακ

♦ Τροποποίηση και επέκταση συστήματος διήθησης.Έτος  :2001, Tvx Hellas

♦ Εξάρμωση, επισκευή και επανατοποθέτηση μπούμας γερανού No3 του πλοίου Αmversa. Έτος  :2002, Empros Shipping

♦ Επισκευή δεξαμενής θειικού οξέος Νο 20. Έτος  :2003, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Γενική επισκευή φίλτρου Degremont. Έτος  :2004, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Επισκευή δεξαμενής R-293. Έτος  :2004, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Επισκευή του συγκροτήματος φούρνου HFA V221. Έτος  :2004, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Εργασίες επισκευών - αναδιαρρυθμίσεις στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης - Επισκεύες Κεντρικού Κλιματισμού. Έτος  :2004, Τεχνική Εταιρεία

♦ Μετατροπή διανομέα πλακών. Έτος  :2005, Αλουμίνιο της Ελλάδος

♦ Επισκευή διαρροής Dowtherm αντιδραστήρα plant A'. Έτος  :2005, Shelman

♦ Τροποποίηση σωληνογραμμών ορυκτελαίων. Έτος  :2005, Cyclon Hellas

♦ Τροποποίηση γραμμών θάλλασας. Έτος  :2006, Amylum Hellas

♦ Επισκευή μπούμας γερανού, πλοίου Glacier.Έτος  :2006, Eastwind Shipmanagement

♦ Επισκευή - συντήρηση υπέργειων δεξαμενών lpg 70m3. Έτος  :2007, Prima Gas

♦ Άνοιγμα, καθαρισμός, έλεγχος και συντήρηση δεξαμενής θείου ΤΚ-854. Έτος  :2008, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Γενική συντήρηση 2008 - Σωληνώσεις ΙΙΙΙ, Έτος  :2008, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Αλλαγή πυθμένα τριών αμπαριών πλοίου Saint Andreas. Έτος  :2009, Σαμοθρακίτης Ναυτιλιακή

♦ Γενική συντήρηση Διυλιστηρίου 2009 - Σωληνώσεις Ι. Έτος  :2009, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Εργασίες σε δοχεία και εναλλάκτες στο σταμάτημα του εργοστασίου καυστικής σόδας - χλωρίου. Έτος  :2009, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Κοπή κελύφους της δεξαμενής ΤΚ-801, Κατασκευή και τοποθέτηση τριών νέων στομίων με insert plate. Έτος  :2011, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Άνοιγμα, επιθεώρηση, αντικατάσταση πληρωτικού υλικού και απομόνωση αντιδραστήρων και φόρτωση νέων αντιδραστήρων, δοχείων και ξηραντών της CCR. Έτος  :2011, Ελληνικα Πετρέλαια

♦ Εργασίες στους πύργους Τ-103,Τ-160,Τ-170,Τ-171,Τ-302,Τ-401,Τ-403,Τ-405,Τ-406,Τ-408,Τ-409,Τ-411,Τ-323,Τ-105, στο Turn Around του διυλιστηρίου. Έτος  :2011, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Αντικατάσταση σερμπαντίνας ατμού στο δοχείο D-901, κατά τη διάρκεια της Γεν.Συντήρησης του Διυλιστηρίου 2011. Έτος  :2011, Ελληνικά Πετρέλαια

♦ Πλύσιμο - καθαρισμός κυκλωμάτων ΜΕΑ. Έτος  :2011, Ελληνικά Πετρέλαια

  Εργασίες συντήρησης της δεξαμενής P-25, στο Καλοχώρι, Έτος: 2013, Ελληνικα Πετρέλαια

 ♦  Συγκολλήσεις στεγανών πλωτής οροφής δεξαμενής ΤΚ-881 και αντικατάσταση της δευτερεύουσας φραγής, Έτος:2013, Ελληνικά Πετρέλαια

 

 

 

 

 

ΠΠπ επιστροφή