Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Δεξαμενές υγραερίου

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

Η  Θεσσαλονίκη Κατασκευές με έδρα τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, κατασκευάζει και εμπορεύεται δεξαμενές υγραερίου εδώ και τρείς δεκαετίες. Η συνεχής   προσήλωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στην κατασκευή ποιοτικών και ασφαλών προιόντων , σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου εδραίωσαν την εταιρεία μας  , ως ηγέτη στο χώρο της κατασκευής πιεστικών δοχείων  και δεξαμενών υγραερίου στην Ελλάδα, θέτοντας έτσι τις υγιείς βάσεις  για μία συνεχή, αυξανόμενη και  αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία από το 1998, εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, κατέχοντας σήμερα το πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας  EN ISO 9001:2008, για το σύνολο των προιόντων της. Ταυτόχρονα συνεργάζεται και πιστοποιεί μοναδιαία κάθε ένα από τα προιόντα της με όλους τους  αναγνωρισμένους και εγκεκριμένους οίκους πιστοποιήσεων (ΕΒΕΤΑΜ, TUV, LLOYD’S, MOODY κ.α) που δραστηριοποιόυνται στην Ελλάδα, κατασκευάζοντας δεξαμενές υγραερίου και δοχεία πιέσεως με τη σήμανση CE, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία PED 97/23. Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα (ΕΝ-DIN, AD-MERKBLATTER,ASME,ANSI), καθώς και με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Αξίζει να τονίσουμε  το γεγονός ότι  κατέχουμε επίσης και την άδεια κατασκευής δεξαμενών – λεβήτων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων  πλαισίων με αριθμό πρωτ. 15/Φ.14.2/4211/8/2243 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες ύλες καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας για τις δεξαμενές υγραερίου προέρχονται από τους μεγαλύτερους ευρωπαικούς και διεθνείς οίκους, συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους και είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα και κώδικες.

Κάθε δεξαμενή υγραερίου που κατασκευάζετε από την εταιρεία μας συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει:

 1. Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)
 2. Πιστοποιητικό Δεξαμενής (Vessel Certificate)
 3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού (Relief Valves Certificate)
 4. Hazard Analysis
 5. Δελτίο Υδραυλικής Δοκιμής (Hydraulic Test Report)
 6. Πιστοποιητικά Συγκολλήσεων
 7. Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
 8. Πιστοποιητικά Μή Καταστρεπτικών Ελέγχων (Νdt's)
 9. Πιστοποιητικά Υλικών (Materials Certificates)
 10. Τελικό Σχέδιο (As Built Drawings)
 11.  Πίνακας Ογκομέτρησης Δεξαμενής (Vessel Volume Chart)
 12. Αντίγραφο Πινακίδας Πληροφοριών (Nameplate)
 13. Οδηγίες Χρήσεως (Instructions)

 

 

 

 επιστροφή