Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Δεξαμενές autogas

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

Στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση νομιμοποιήθηκε και απελευθερώθηκε για όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως χρήσης  από το 1999, σύμφωνα με το νόμο 2773, κινούμενη όμως σε χαμηλά επίπεδα ως επιλογή εναλλακτικού καυσίμου, έως το 2009. Από τα μέσα όμως του 2010, υπήρξε ραγδαία αύξηση στην μετατροπή οχημάτων από βενζίνη σε υγραέριο διότι πέρα από την θεσμοθέτηση και συγκεκριμενοποίηση του  ρυθμιστικού πλαισίου για τα πρατήρια auto gas και συνεπώς την αύξηση των σημείων ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων με υγραέριο ανά την Ελλάδα, το υγραέριο εξασφαλίζει  δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:

-Την οικονομία για τον καταναλωτή διότι η τιμή του υγραερίου είναι κατά πολύ φθηνότερη σε σύγκριση με αυτήν της βενζίνης και του πετρελαίου.

-Καθαρότερο περιβάλλον , λόγω της μειωμένης εκπομπής ρύπων και αερίων, συνεπώς καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.

Η εταιρεία μας εδώ και 2 δεκαετίες κατασκευάζει δεξαμενές υγραερίου για πρατήρια auto gas, κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό εγκατεστημένων δεξαμενών πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα, συνεργαζόμενη με εταιρείες εμπορίας και διακίνησης, εργολάβους και πρατηριούχους. Οι τύποι των δεξαμενών που κατασκευάζουμε για πρατήρια είναι οι υπόγειες και οι επιχωματωμένες. Αυτές διακρίνονται και προσφέρονται στους πελάτες μας με την πρόβλεψη είτε για οριζόντια είτε για κάθετη εγκατάσταση φέροντας μία ή δύο ανθρωποθυρίδες. Τα συνήθη μεγέθη τα οποία έχουμε  τυποποιήσει  και έχουμε εντάξει στο παραγωγικό μας πρόγραμμα είναι αυτά των 9m3, 18m3 και των 30m3, χωρίς όμως να περιορίζεται η παραγωγική μας δυνατότητα μόνο σε αυτά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πελάτες μας να παραγγείλουν δεξαμενές διαφορετικής χωρητικότητας η/και διαφορετικών διαστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες τους και των περιορισμών που προκύπτουν από τις αποστάσεις ασφαλείας και την χωροταξία των πρατηρίων. Ένας άλλος διαχωρισμός στους τύπους των δεξαμενών που κατασκευάζουμε για τα πρατήρια autogas έχει να κάνει με την πρόβλεψη για υπέργεια ή εμβαπτιζόμενη εγκατάσταση της αντλίας ή των αντλιών, μέσω συστήματος manifold.

 

  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ AUTOGAS

 

Χωρητικότητα (LT) 

Προσανατολισμός / Τύπος  Διάμετρος (mm)  Συνολικό μήκος (mm)

Τύπος πυθμένα

Αριθμός Θυρίδων
9000 οριζόντια κυλινδρική 1500 5380 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1
9000 οριζόντια κυλινδρική  1900 3580 2:1,R=0.8D,r=0.154D  1
9000 οριζόντια κυλινδρική   1700 4480 2:1,R=0.8D,r=0.154D   1
18000 οριζόντια κυλινδρική 1900 6780 2:1,R=0.8D,r=0.154D  1 ή 2
30000 οριζόντια κυλινδρική    1900 11080 2:1,R=0.8D,r=0.154D  1 ή 2
50000 οριζόντια κυλινδρική  2500 10400 2:1,R=0.8D,r=0.154D  1 ή 2

 

 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ AUTOGAS

 

Χωρητικότητα (LT)

Προσανατολισμός / Τύπος Διάμετρος (mm) Συνολικό Ύψος (Χωρίς τη θυρίδα)  (mm)

Τύπος Πυθμένα

Αριθμός Θυρίδων
9000 κάθετη κυλινδρική με skid   1900 3680 2:1,R=0.8D,r=0.154D   1
9000 κάθετη κυλινδρική με skid    2500 2700 2:1,R=0.8D,r=0.154D  1
18000 κάθετη κυλινδρική με skid  2500 5150 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή