Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Δεξαμενές για εγκαταστάσεις εταιριών εμφιάλωσης και εμπορίας υγραερίου

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

 Η εταιρεία μας κατασκευάζει υπέργεις – υπόγειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας άνω των 100 m3, για εταιρείες εγκαταστάσεων εμφιάλωσης και εμπορίας υγραερίου. Επίσης, βασιζόμενοι, στην πολύχρονη πείρα μας και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας αναλαμβάνουμε και την προκατασκευή και ανέγερση του συνόλου του εξοπλισμού μίας εγκατάστασης εμφιάλωσης και εμπορίας, όπως δίκτυα σωληνώσεων, εγκατάσταση αντλιών, βανών, συμπιεστών, δικτύων καταιονισμού και πυρόσβεσης κτλ.

 

    Βασικά στοιχεία τυποποιημένων υπέργειων δεξαμενών υγραερίου για εγκαταστάσεις εμπορίας

 

Χωρητικότητα     (LT)

Προσανατολισμός/Τύπος   Διάμετρος (mm) Συνολικό μήκος (mm)

Τύπος πυθμένα

Αριθμός Θυρίδων
100000 οριζόντια κυλινδρική 3200 13200 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1
125000 οριζόντια κυλινδρική 3200 16460 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1
150000 οριζόντια κυλινδρική 3200 19760 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1
200000 οριζόντια κυλινδρική 3400 22900 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1

 επιστροφή