Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Δεξαμενές Υγραερίου για Βιομηχανική - Βιοτεχνική - Επαγγελματική Χρήση

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Ανά την επικράτεια της Ελλάδας, υπάρχουν εγκατεστημένες πάνω από 500 υπέργειες – υπόγειες δεξαμενές υγραερίου (από τις μικρότερες βιοτεχνίες έως τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας μας) χωρητικότητας 9000 lt έως και 150000lt, οι οποίες κατασκευάστηκαν από την Θεσσαλονίκη Κατασκευές, στην μακρόχρονη πορεία της. Πρόκειται για δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου, το οποίο χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει παραγωγικές ανάγκες αυτών των βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Επίσης, μεγάλο μέρος των πωλήσεων αυτής της κατηγορίας χρήσης κατευθύνεται σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες όπως θερμοκήπια, ξηραντήρια, πτηνοτροφεία,  εκκοκιστήρια, φούρνους, εστιατόρια κ.α.  Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω  ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει δεξαμενές υγραερίου κατασκευασμένες από την Θεσσαλονίκη Κατασκευές :

 

 Βασικά στοιχεία τυποποιημένων υπέργειων / υπόγειων δεξαμενών υγραερίου για βιομηχανική χρήση

Χωρητικότητα (LT)

Προσανατολισμός/Τύπος Διάμετρος (mm) Συνολικό μήκος (mm)

Τύπος πυθμένα

Αριθμός Θυρίδων
9000 οριζόντια κυλινδρική 1500 5380 2:1,R=0.8D,r=0.154D -
18000 οριζόντια κυλινδρική 1900 6780 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1
20000 οριζόντια κυλινδρική 1900 7480 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1
30000 οριζόντια κυλινδρική 1900 11080 2:1,R=0.8D,r=0.154D 1
50000 οριζόντια κυλινδρική 2500 10400 2:1,R=0.8D,r=0.154D   1 

 

 επιστροφή