Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Δεξαμενές Υγραερίου για Οικίες

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η Θεσσαλονίκη Κατασκευές αε, πέρα των άλλων δεξαμενών υγραερίου, κατασκευάζει δεξαμενές υγραερίου και για  οικιακή χρήση. Οι συγκεκριμένες δεξαμενές υγραερίου κατασκευάζονται με πρόβλεψη είτε υπέργειας, είτε υπόγειας εγκατάστασης. Φέρουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία και την ασφαλή χρήση της δεξαμενής, ήτοι:

Τα βασικότερα και πιο συνηθισμένα μεγέθη δεξαμενών υγραερίου, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Στοιχεία τυποποιημένων υπέργειων/υπόγειων δεξαμενών υγραερίου για οικιακή χρήση

Χωρητικότητα (LT)

Προσανατολισμός/Τύπος Διάμετρος (mm) Συνολικό μήκος (mm)

Τύπος πυθμένα

500 κάθετη κυλινδρική 800 1167(υψος) 2:1,R=0.8D,r=0.154D
1000 οριζόντια κυλινδρική 800 2300 2:1,R=0.8D,r=0.154D
1750 οριζόντια κυλινδρική 1000 2380 2:1,R=0.8D,r=0.154D
2500 οριζόντια κυλινδρική 1200 2550 2:1,R=0.8D,r=0.154D
5000 οριζόντια κυλινδρική 1200 4700 2:1,R=0.8D,r=0.154D

 

 

 

 

 επιστροφή