Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ειδικές Κατασκευές Δεξαμενών Υγραερίου - Σφαιρικές

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Το σύνολο του ανθρώπικου δυναμικού μας είναι αφοσιωμένο πλήρως στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη και έτσι μπορεί να ικανοποιήσει και τις πιο ιδιαίτερες  τεχνικά απαιτήσεις, όσον αφορά στην κατασκευή δεξαμενών υγραερίου. Έτσι, μπορούμε να μελετήσουμε και να  κατασκευάσουμε δεξαμενές υγραερίου ειδικών προδιαγραφών , όπως π.χ κάθετες όπου υπάρχει περιορισμένος ελεύθερος χώρος για την εγκατάσταση δεξαμενής ή δεξαμενές σφαίρες όπου υπάρχει η ανάγκη για μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεων εμπορίας ή παραγωγής.

 επιστροφή