Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Βυτία Μεταφοράς Υγραερίου

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Η εταιρεία μας κατέχει την άδεια κατασκευής δεξαμενών – λεβητών, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων πλαισίων της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Ορυκτού πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Κατασκευάζει βυτία μεταφοράς υγραερίου από το 1996, ως υπερκατασκευές επάνω σε τριαξονικά ή τετραξονικά πλαίσια, καθώς επίσης και σε πλαίσια ρυμούλκες. Ο σχεδιασμός και η μελέτη των βυτίων πραγματοποιείται από την εταιρεία μας και η έγκριση τύπου και η πιστοποίηση από εγκεκριμένους φορείς από το Ελληνικό Κράτος.  Αξίζει να τονίσουμε το γεγονός οτι αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του εξοπλισμού των βυτίων όπως αντλία, λιτρόμετρα, βάνες, ασφαλιστικά κτλ και την κατασκευή των σωληνώσεων αυτών. Επίσης αναλαμβάνουμε την επισκευή , συντήρηση και επαναπιστοποίηση των βυτίων μεταφοράς υγραερίου, με εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό.

 επιστροφή