Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Μελέτη και Κατασκευή Δοχείων Πίεσης

 

Μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας μας,  είναι η μελέτη – σχεδιασμός και η κατασκευή δοχείων πιέσεως, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Για την μελέτη και τον σχεδιασμό των δοχείων η εταιρεία μας   χρησιμοποιεί σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα, όπως το PV ELITE, το AUTOCAD, άλλα ταυτοχρόνως διατηρεί  μόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες. Η κατασκευή των δοχείων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας χρησιμοποιώντας, σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ό οποίος συνεχώς ανανεώνεται ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και ταυτοχρόνως ο υπάρχων συντηρείται  ακολουθώντας πιστά και με απόλυτη συνέπεια τα εσωτερικά προγράμματα συντήρησης, και τα προγράμματα των κατασκευαστών των μηχανημάτων. Το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δραστηριοποιείται με την κατασκευή των δοχείων είναι σταθερό και μονίμως απασχολούμενο με αυτήν την συγκεκριμένη δραστηριότητα της επιχείρησης, κατέχοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τεκμηριώσεις. Τα δοχεία πιέσεως που κατασκευάζονται από την εταιρεία μας, φέρουν πιστοποίηση CE, και έχουν υποστεί όλες τις διεργασίες, δοκιμές και ελέγχους που ορίζουν είτε  οι κώδικες είτε οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται από εξωτερικούς συνεργάτες μη καταστροφικών ελέγχων. Ταυτόχρονα το εσωτερικό τμήμα ποιοτικού ελέγχου, καθορίζει, συντονίζει και διενεργεί όλους τους ελέγχους του Quality Control Plan, το οποίο εκπονείται για κάθε δοχείο ξεχωριστά. Η πιστοποίηση των δοχείων πραγματοποιείται από τρίτους εξωτερικούς φορείς πιστοποιήσεων, αναγνωρισμένους διεθνώς, όπως το Lloyd's, Tuv, Moody, Bureau Veritas κ.α. Τα δοχεία τα οποία κατασκευάζονται από την Θεσσαλονίκη Κατασκευές, είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την μελέτη, κατασκευή και έλεγχο τέτοιων δοχείων, όπως ο ASME, PD 5500, AD MERKBLATT, DIN , EN κ.α. Τα φύλλα των λαμαρινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δοχείων είναι c.s, inox, alloy, καθώς και cladded ή     lining   plates. Τα δοχεία εσωτερικά είναι δυνατόν να φέρουν εξοπλισμό όπως demister, anti vortex breaker, distributors κτλ. κατασκευασμένα από ένα ευρύ φάσμα α΄ υλών τα οποία μπορεί να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει η εταιρεία μας .  

Τα δοχεία που κατασκευάζουμε, έχουν όπως προαναφέραμε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και συναντώνται κυρίως σε:

-Διεργασίες και εφαρμογές Διυλιστηρίων και Πετροχημικών

-Εγκαταστάσεις Πεπιεσμένου αέρα

-Χημική Βιομηχανία

-Παραγωγή ενέργειας

-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις τροφίμων και ποτών

-Υδροηλεκτρικά έργα

-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων

-Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ψυκτικών μέσων

-Φίλτρανση ρευστών

-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ατμού

και γενικότερα σε οποιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση.

 

 

 

 

 επιστροφή