Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ενδεικτικές Κατασκευές Δοχείων Πίεσης

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε δοχεία πίεσης, που έχει μελετήσει και κατασκευάσει η Θεσσαλονίκη Κατασκευές τα τελευταία χρόνια: 

Δοχεία Διυλιστηρίων:

-Δοχείο  D-410 και  D-411 ( 2002)

-Δοχείο  D-403 ( 1994)

-Δοχείο θείου V-4703 (2003) & (2008)

-Δοχείο  V-6303 από 316L (2003)

-Δοχείο         συμπυκνωμάτων V-203 19000 LT(2004)

-Δοχείο  Second stage inlet pressure vessel K-832 F (2004)

-Δοχείο   V-4203 design press. 21 bar (2004)                     

-Δοχείο saturation tank V-4054 (2005) 

-Δοχείο   saturation tank V-4080 (2005)    

-Δοχείο V-3101-N (2005)

-Δοχείο  αέρος V-1412 (2005)        

-Δοχείο   αμμόφιλτρο V-3460 (2005)       

-Δοχείο with internal parts V-782 (2007)

-Δοχείο with internal parts V-752B (2007)  

-Δοχείο   αέρος V-831A (2008)

-Δοχείο   vent tank with internals V-3407 (2008  

-Δοχείο     Decocking vessel V-112 (2008)                        

-Δοχείο    main main receiver vessel V-103 (2008) 

-Δοχείο    όξινου νερού V-1140 (2008) 

-Δοχείο  ξήρανσης αέρα S-2273 V2 (2009)            

-Δοχείο   liquid knock out drum V-3716 New (2009)                            

-Δοχείο   new slop collector vessel  V-409 & new relieve collector slop vessel (2009)                

-Δοχείο  new vessel V-5307 - Lps desuperheater (2009)                                                   

-Δοχείο   φίλτρου S-101 A/B (2009)                                        

-Δοχείο   D-118 κατασκευή και τοποθέτηση (2010)

-Δοχείο  new flare blow down drum D-901B (2010)

-Δοχείο   air receiver D-921E (2010)               

-Δοχείο   V-1841  διαχωρισμού αερίων πυρσού μονάδας παραγωγής καυσίμων (2010)

-Δοχείο   vessel - 2279N (2010)

-Δοχείο   vessel  D-18902 (2011)

-Δοχείο   τροφοδοσίας Μ-100 V-102N (2011)       

 

Δοχεία βιομηχανικών εφαρμογών:

-Μελέτη και κατασκευή 12 δοχείων αποθήκευσης Freon χωρητικότητας 32500 lt έκαστο, πλήρως εξοπλισμένα, (2000) Noah Enginnering Amman, Jordan

-Κατασκευή πιεστικού δοχείου inox (2000) Ίρις Φινιριστήριο

-Κατασκευή δοχείων αζώτου 2000 lt,4 τμχ, (2000) Air Liquide Hellas sa

-Μελέτη και κατασκευή δοχείων αμμωνίας και αμμωνιοδιαχωριστών 1000,2000, 3000 lt , (2000) Frost sa

-Δοχείο νερού 2000 lt (2002) Φίλκεραμ Τζόνσον αε

-Κατασκευή δοχείου διαθερμικού λαδιού Ø3200mm,100000 lt (2002) Vpi sa

-Κατασκευή 6 δοχείων φίλτρων άμμου 35400 lt (2002) Κ/Ξ Τεχνικών Εταιριών

-Μελέτη και κατασκευή 2 inox πιιεστικών δοχείων (2002) Konti steel sa

-Μελέτη και κατασκευή 4 δοχείων φίλτρων άμμου χωρητικότητας 16.472 lt , (2005) Intelwater sa

-Μελέτη και κατασκευή αεροφυλακίου 3000 lt, (2008), Ροη Αντλίες Αεβε

-Κατασκευή 4 δοχείων Adsorbers horizontal axle D2800XL10200 και 1 δοχείου Molecular sieve adsorber D2800X6000 (2008), Εκτυπωτική Βιομηχανία

-Κατασκευή 4 δοχείων Adsorbers horizontal axle D3000XL10500 (2008) Χατζόπουλος Α. αε

-Μελέτη και κατασκευή CCC Water head tank,5 Drain vessels,1 Dossing vessel, (2008) Vasilikos Power Station phase III

-Μελέτη και κατασκευή αεροφυλακίων κάθετων 16157 lt , 2 τμχ, (2008)  Πήγασος Ατε

-Μελέτη και κατασκευή 2 δοχείων D.P:35 barg, freon refrigerant storage, χωρητικότητας 30000 lt, (2011) Εταιρεία εμπορίας ψυκτικών μέσων

-Μελέτη και κατασκευή δοχείου πίεσης χωρητικότητας 15000lt, (2011) Spider sa

-Μελέτη και κατασκευή 2 δοχείων κενού χωρητικότητας 28400 lt, (2012), Βιολογικός Σαλαμίνας

-Μελέτη και κατασκευή vertical pressuse vessel 1600 lt , (2012) , Λιθουανία, energoefectas

-Μελέτη και κατασκευή δύο Steam Conditioning Unit, (2013), USA

-Κατασκευή κατακόρυφου δοχείου αποθήκευσης TWPH 4600 LT, (2013), Εργοστάσιο παραγωγής πετρελαιοειδών

-Μελέτη και κατασκευή 2 κατακόρυφων φίλτρων νερού χωρητικότητας 35000lt για την μονάδα επεξεργασίας ποσίμου νερού "ΔΕΥΑΝ", Έτος:2013

-Μελέτη και κατασκευή 2 κατακόρυφων φίλτρων νερού 4589lt, Έτος:2013, Jng Enginnering-Cyprus,

-Μελέτη και κατασκευή 2 δεξαμενών αποθήκευσης ψυκτικών υγρών R410a και R407c, χωρητικότητας 30000lt, Εταιρεία εμπορίας και διακίνησης ψυκτικών μέσων,Έτος:2013,

-Μελέτη και κατασκευή 2  κατακόρυφων δοχείων αποθήκευσης Ηλίου, χωρητικότητας 47200lt, SOL Hellas Aε, Έτος:2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            επιστροφή