Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Εναλλάκτες - Αντιδραστήρες - Πύργοι - Στήλες

 

Απο τους πλέον κρισιμότερους εξοπλισμούς - συσκευές μιας βιομηχανικής μονάδας, αποτελούν οι εναλλάκτες, οι αντιδραστήρες , οι στήλες - πύργοι, βιομηχανικοί φούρνοι και καυστήρες.  Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα μελέτης και κατασκευής - βιομηχανοποιήσης αυτού του εξοπλισμού ή μέρους αυτού, συνεργαζόμενη με ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών της χώρας μας,αλλά και του εξωτερικού. Πέρα απο την εμπειρία και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, μπορούμε να ανταποκριθούμε με συνέπεια σε οποιοδήποτε υλικό κατασκευής, διάσταση και απαίτηση του πελάτη, που θα αφορά σε τούμπα,καθρέπτες,φλάντζες,gaskets,demisters,anti-vortex equipment,internal discs,manways & manholes,trays & trays supports,etc., καθώς διατηρούμε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού που προμηθεύουν τέτοιου είδους υλικά.  

 

Ενδεικτικές κατασκευές:

-Σχεδιασμός, προμήθεια υλικών, κατασκευή και refractory lining νέας καμινάδας φούρνου F-3101,MOH,2013

-Σχεδιασμός, προμήθεια υλικών και κατασκευή νέων κελυφών εναλλακτών Ε-3329 Α/Β,ΜΟΗ,2013

-Σχεδιασμός, προμήθεια υλικών,κατασκευή και refractory lining με Rescocast 17EC, του αγωγού καταλύτη R-3202,,MOH,2013

-Μελέτη,προμήθεια υλικών,κατασκευη και εγκατάσταση των Raffinate Stripper Reboiler(E-501),Extract Stripper Reboiler(E-502),Nmp Condenser(E-503),

Raffinate Cooler (E-504), Extract Cooler (E-505), Feed Preheater (E-506), εναλλακτών για την ανέγερση νέας Μονάδας Αναγέννησης Λιπαντικών, 2013

-Μελέτη,προμήθεια υλικών,κατασκευή και εγκατάσταση των στηλών:Nmp Extractor Column(C-501), Raffinate Distillation Column(C-502),Extract Distillation Column(C-503) για την ανέγερση νέας Μονάδας Αναγέννησης Λιπαντικών, 2013

-Μηχανολογικές Εργασίες στον Εναλλάκτη Ε-1401 του Texas Tower, Ελπε , 2012

-Αντικατάσταση Αυλών του Εναλλάκτη Gland Steam Condenser Turbomach, Ελπε, 2012

-Κατασκευή και Εγκατάσταση Νέου Διανεμητή Ατμού στον Πύργο Τ-101, Ελπε, 2012

-Κατασκευή Κελύφους Καυστήρα, Χαλυβουργείο, 2012

-Κατασκευή Εναλλάκτη 32-W-01, Βιομηχανία PET, 2012

-Κατασκευή Δεσμών Εναλλάκτη Ε-5 Εργοστασίου Καυστικής Σόδας, Ελπε, 2011

-Κατασκευή Δέσμης Εναλλάκτη Ατμού U-Tubes, Βιομηχανία PET, 2010

-Κατασκευή Νέας Δέσμης - Σερμπαντίνας Φούρνου H-1 Bertrams στην ΚΣ-Χ, Ελπε, 2010

-Κατασκευή και Εγκατάσταση Νέων Δακτυλίων Adsorbing Tower R-653/654 απο SS321, Ελπε, 2010

-Κατασκευή Νέας Δέσμης Εναλλάκτη Ε-5503, Ελπε, 2010

-Μηχανολογικές Κατασκευές Burners Air Plenums για τους νέους Heaters F-150, F-103, F-1401/02/03 και F-1404, Verga Enginnering SpA - Ελπε, 2009

-Κατασκευή Νέου Κατώτερου Τμήματος Πύργου Τ-408 Cladding Materials, Ελπε,  2009

-Τοποθέτηση 24 Καυστήρων Fuel Gas του F-1901, Ελπε, 2009

-Κατασκευή Κελύφους Εναλλάκτη Ε-403, Ελπε, 2009

-Κατασκευή Στήλης C-308, MOH, 2009,

-Κατασκευή Complete Channel για τον Ε-4205-Α, ΜΟΗ, 2009

-Αναύλωση και Κατασκευή Νέων Καθρεπτών Condenser , Τυράς , 2009

-Κατασκευή 2 Inox Κατακόρυφων Αντιδραστήρων Χωρητικότητας 23000lt, Βιομηχανία Παραγωγής Ρητινών, 2008

 επιστροφή