Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Πυθμένες για Δοχεία υπό Πίεση (Ελλειπτικοι - Τορισφαιρικοί - Σφαιρικοί)

 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΥΘΜΕΝΩΝ

 

ΤΥΠΟΣ 'D' : Τορισφαιρικός - R=D, r=0.1D                                           

Πάχος ελάσματος t (mm) 4 ÷ 40
Μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας R (mm) D
Μικρή ακτίνα καμπυλότητας r (mm) 0.1D
Μήκος ευθύγρ.τμήματος (χειλάκι) h (mm) 3.5t
Ύψος καμπύλου τμήματος h1 (mm)  0.2D
Συνολικό ύψος πυθμένα H (mm) h + h1
Διάμετρος αρχικού δίσκου Ds (mm) 1.12D +1.7h (h>25)
Χωρητικότητα πυθμένα V (mm3) 0.1 x D3i
Επιφάνεια πυθμένα Α (mm2) π/4 χ D2s
Βάρος πυθμένα m (kgr) χ D2s x t (Ds in m)

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

 

ΤΥΠΟΣ 'E' : Ελλειπτικός - R=0.8D, r=0.154D                                        

Πάχος ελάσματος t (mm) 4 ÷ 40
Μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας R (mm) 0.8D
Μικρή ακτίνα καμπυλότητας r (mm) 0.154D
Μήκος ευθύγρ.τμήματος (χειλάκι) h (mm) 3.5t
Ύψος καμπύλου τμήματος h1 (mm) 0.26D
Συνολικό ύψος πυθμένα H (mm) h + h1
Διάμετρος αρχικού δίσκου Ds (mm) 1.174D +1.7h (h>25)
Χωρητικότητα πυθμένα V (mm3) 0.13 x D3i
Επιφάνεια πυθμένα Α (mm2) π/4 χ D2s
Βάρος πυθμένα m (kgr) χ D2s x t (Ds in m)

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

 

 

ΤΥΠΟΣ 'F' : Ημισφαιρικός - R=0.5D                          

Διάμετρος πυθμένα D (mm) 600 - 5000
Πάχος πυθμένα (mm) 4 - 40

 

 Κατεβάστε εδώ το pdf             

 

      

ΤΥΠΟΣ 'P' : Μόνο πρεσσαριστός - χωρίς φλαντζάρισμα                  (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PROSPECTUS Ή ΝΕΟ ΣΤΟ AUT 

Διάμετρος πυθμένα D (mm) 500 - 5000
Πάχος πυθμένα (mm) 4 - 40
Μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας R (mm) 

2D,1.5D,1D,0.8D

 

Κατεβάστε εδώ το pdfεπιστροφή