Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Πυθμένες για Δεξαμενές άνευ Πίεσης

 

ΤΥΠΟΙ ΠΥΘΜΕΝΩΝ

 

ΤΥΠΟΣ 'Α' : Επίπεδος Πυθμένας - Flat heads                                              

Πάχος ελάσματος t (mm) 3 ÷ 30
Μικρή ακτίνα καμπυλότητας r (mm) 30 ÷ 50
Μήκος ευθύγρ.τμήματος (χειλάκι) h (mm) 20 ÷ 60
Συνολικό ύψος πυθμένα H (mm) h +r + t
Διάμετρος αρχικού δίσκου Ds (mm) D + r + 2h
Χωρητικότητα πυθμένα V (mm3) π/4 x D2i x r-0.66 x Di x r
Επιφάνεια πυθμένα Α (mm2) π/4 χ D2ii
Βάρος πυθμένα m (kgr) χ D2s x t (Ds in m)

Κατεβάστε εδώ το pdf

 

 

ΤΥΠΟΣ 'B' : Πυθμένας για δεξαμενές που είναι χωρίς πίεση - For gas oil   

Πάχος ελάσματος t (mm) 4 ÷ 40
Μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας R (mm) 2D
Μικρή ακτίνα καμπυλότητας r (mm) 30 ÷ 100
Μήκος ευθύγρ.τμήματος (χειλάκι) h (mm) 3.5t
Ύψος καμπύλου τμήματος h1 (mm) 0.064D + r
Συνολικό ύψος πυθμένα H (mm) h + h1
Διάμετρος αρχικού δίσκου Ds (mm) 1.01D + r + 1.7h (h>25)
Χωρητικότητα πυθμένα V (mm3) 0.628D2i x h1
Επιφάνεια πυθμένα Α (mm2) π/4 χ D2s
Βάρος πυθμένα m (kgr) χ D2s x t (Ds in m)

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

 

 

ΤΥΠΟΣ 'C' : Πυθμένας για δεξαμενές που είναι χωρίς πίεση - For Petrol     

Πάχος ελάσματος t (mm) 4 ÷ 40
Μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας R (mm)  1.5D
Μικρή ακτίνα καμπυλότητας r (mm) 50 ÷  100
Μήκος ευθύγρ.τμήματος (χειλάκι) h (mm) 3.5t
Ύψος καμπύλου τμήματος h1 (mm)  0.085D + r + s
Συνολικό ύψος πυθμένα H (mm) h + h1
Διάμετρος αρχικού δίσκου Ds (mm) 1.02D + r + 1.7h (h>25) 
Χωρητικότητα πυθμένα V (mm3) 0.054D2i x h1 
Επιφάνεια πυθμένα Α (mm2) π/4 χ D2s
Βάρος πυθμένα m (kgr) χ D2s x t (Ds in m)

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

 

ΤΥΠΟΣ 'DS' : Πυθμένας Standard - Medium heads radius                           (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PROSPECTUS Ή ΝΕΟ ΣΤΟ AUTOCAD)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PROSPECTUS Ή ΝΕΟ ΣΤΟ AUTOCAD)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PROSPECTUS Ή ΝΕΟ ΣΤΟ AUTOCAD)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PROSPECTUS Ή ΝΕΟ ΣΤΟ AUTOCAD)   

Πάχος ελάσματος t (mm) 4 ÷ 40
Μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας R (mm)   D
Μικρή ακτίνα καμπυλότητας r (mm) 30 ÷  100
Μήκος ευθύγρ.τμήματος (χειλάκι) h (mm) 3.5t
Ύψος καμπύλου τμήματος h1 (mm)   0.064D + r 
Συνολικό ύψος πυθμένα H (mm) h + h1
Διάμετρος αρχικού δίσκου Ds (mm) 1.01D + r + 1.7h (h>25) 
Χωρητικότητα πυθμένα V (mm3) 0.48D2i x h1
Επιφάνεια πυθμένα Α (mm2) π/4 χ D2s
Βάρος πυθμένα m (kgr) χ D2s x t (Ds in m)

 

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

 

 

 

 επιστροφή