Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ενεργειακά

 

Η Θεσσαλονίκη Κατασκευές , έχει συμμετάσχει σε ενεργειακά έργα της χώρας μας την τελευταία δεκαετία κυρίως ως υπεργολάβος. Τέτοιου είδους έργα είναι αυτά τών :

- Κατασκευή και εγκατάσταση πυλώνων αναμογεννητριών σε αιολικά πάρκα.

- Κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού έργων τηλεθέρμανσης.

- Κατασκευή και ανέγερση εξοπλισμού για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

 

Χαρακτηριστικά έργα της εταιρείας μας, σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας είναι:

♦ Κατασκευή εξοπλισμού λεβητοστασίων, προκατασκευή και ανέγερση δεξαμενών μαζούτ, ανέγερση σωληνώσεων και καμινάδας με εσωτερική μόνωση ύψους 48000mm. Έτος:1999, Τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας

♦ Κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών πυλώνων ανεμογεννητριών , 6 πυλώνες Ø3250ΧØ1560Χ48000mm. Έτος :2000, Nordex

♦ Κατασκευή 20 μεταλλικών πυλώνων ανεμογεννητριών.Έτος :2001, Τεχνική Εταιρεία

♦ Κατασκευή,μεταφορά και ανέγερση 24 μεταλλικών πυλώνων αναμογεννητριών ύψους 48000mm, με τα παρελκομενά τους σκάλες,πατάρια κτλ. Έτος :2002, Ρόκας Αβεε

♦ Προκατασκευή - ανέγερση αγωγών νερού ψύξης και στηριγμάτων και εγκατάσταση εξοπλισμού. Έτος :2004, GWU (Υπεργολάβοι Ενεργειακή Θεσσαλονίκης)

♦ Μελέτη - κατασκευή ζεύγους θερμοδεξαμενών και εξοπλισμού για εργοστάσιο Τηλεθέρμανσης - Thermie Serres. Έτος :2006, Τεχνική Εταιρεία

♦ Προκατασκευή σωληνώσεων, δοχείων και ατμοσφαιρικών δεξαμενών για εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος στην Κύπρο. Έτος :2008, Τεχνική Εταιρεία επιστροφή