Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Αγωγοί

 

Δραστηριοποιούμενοι στα μηχανολογικά έργα, έχουμε να παρουσιάσουμε και την εκτέλεση έργων εγκατάστασης αγωγών. Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό και τις συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες, έτσι ώστε να φέρνουμε εις πέρας με οικονομικό, ασφαλή και τεχνικά άρτια τρόπο, έργα υπόγειων, υπέργειων, και υποθαλλάσιων αγωγών.

 

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε έργα αγωγών τα οποία έχουμε εκτελέσει στο παρελθόν:

 

♦ Εγκατάσταση αγωγών 12'' και 14'' παροχής φρέσκου αέρα και εξαερισμού, υπόγειων, κάθετων στοών - πηγαδιών. Έτος:1982, Μεταλλεία Κασσάνδρας

♦ Εγκατάσταση αγωγού 12'' μεταφοράς αποβλήτων διεργασιών στις λεκάνες τέλματος, μήκους 5000mm. Έτος : 1986, Μεταλλεία Κασσάνδρας 

♦ Εγκατάσταση υπόγειου αγωγού 16'' νερού πυρόσβεσης περιμετρικά της εγκατάστασης του εργοστασίου biodiesel. Έτος :2006, Ελίν Αε

♦ Μετατόπιση τμήματος αγωγού DN 400, τροφοδοσίας του εργοστασίου της Βφλ Αε, με βιομηχανικό νερό απο τις πηγές Παραδείσου, πίεσης λειτουργίας 26 atm. Έτος :2008, Βφλ Αε

♦ Αντικατάσταση τμήματος υπόγειας γραμμής 20'' μήκους 150m στον υπόγειο σωληνοδιάδρομο απο βιομηχανικό συγκρότημα Ελπε προς παραλία, κάτω απο τις γραμμές τραίνων στην περιοχή Ξυλοπάν. Έτος :2010, Ελπε Αε επιστροφή