Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ανθρώπινο δυναμικό

 

Η εταιρεία μας, για τη στελέχωση των τμημάτων της απασχολεί μόνιμο προσωπικό 50 εργαζομένων, τεχνικών και διοικητικών ειδικοτήτων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση ιδιαίτερων και απαιτητικών έργων και κατασκευών η εταιρεία έχει τη δυνατότητα είτε να αυξάνει το προσωπικό της είτε να επιλέγει εξωτερικούς συνεργάτες απο τη λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών υπεργολάβων της για εργασίες ηλεκτρολογικές,οικοδομικές,μονώσεων,αυτοματισμού-οργάνων κτλ.

Θεωρώντας το ανθρώπινο δυναμικό της ως θεμελιώδη παράγοντα επίτευξης των επιχειρησιακών της στόχων και βασικό πυλώνα ανάπτυξης, η Θεσσαλονίκη Κατασκευές , προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην προσέλκυση,εκπαίδευση και διακράτηση ικανών,φιλόδοξων και δυναμικών στελεχών και εργαζομένων όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. 

Στην εταιρεία μας, πιστεύουμε οτι η επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων και το επιτυχημένο μέλλον της εταιρείας μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα απο την κοινή προσπάθεια καταρτισμένων εργαζομένων με σύγχρονες δεξιότητες και ευελιξία τα οποία μπορούν να επιτευχθούν μόνο στοχεύοντας στην εργασιακή εξέλιξη και ανάπτυξη των θέσεων των εργαζομένων,διαμέσου της παροχής σύγχρονων αναπτυξιακών κινήτρων.

Εργασιακές ειδικότητες απασχολουμένων

δείτε περισσότερα...

Αποστολή βιογραφικού

δείτε περισσότερα...


επιστροφή