Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ποιότητα

 

 

Η εξασφάλιση απο μέρους της Θεσσαλονίκη Κατασκευές , ενός κοινού σημείου αναφοράς, στο οποίο να συγκλίνουν οι προσπάθειες όλων των στελεχών της για την εκπλήρωση της αποστολής της,επιτυγχάνεται με την καθιέρωση συγκεκριμένων κανόνων και συμπεριφορών, οι οποίες συνοψίζονται στην γενικότερη πολιτική της.

Οι κανόνες και οι συμπεριφορές,οι οποίες υιοθετούνται για την εξασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ικανότητας της να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της διατυπώνονται στην Πολιτική Ποιότητας της.

Στο πλαίσιο, που διαμορφώνει η Πολιτική Ποιότητας τίθενται οι στόχοι Ποιότητας, οι οποίοι συνδέονται τόσο με τα προιόντα και τις υπηρεσίες της, όσο και τον τρόπο λειτουργίας της και περιλαμβάνουν εκείνα τα αποτελέσματα, τα οποία έχει ανάγκη να επιτύχει η εταιρεία, προκειμένου να εξασφαλίζει και να βελτιώνει την ικανοτητά της να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και προσδοκίες των Πελατών της. 

Η Πολιτική Ποιότητας σχεδιάζεται έτσι ώστε να αντανακλά τις πραγματικές δυνατότητες της Εταιρείας, να λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της και ταυτόχρονα να εκφράζει την δέσμευση της διοίκησης της για την ικανοποίηση τους. Οι στόχοι ποιότητας επιλέγονται έτσι ώστε να είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι και πάντα σύμφωνοι με την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την ευθύνη της ενημέρωσης όλου του προσωπικού της εταιρείας για την Πολιτική και τους στόχους Ποιότητας της και της εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων πόρων για την επιτευξής τους.

Πολιτική ποιότητας

δείτε περισσότερα...

Πιστοποιητικό Ποιότητας

δείτε περισσότερα...


επιστροφή